Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cn-7A
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 02/16/20 :  20:49  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote


ĐAP CA VÀ HIỆP LỄ CHÚA NHẬT 7 TN A

Dap Ca. TV: https://www.youtube.com/watch?v=bSujF6TD_lI


Hiep Le. Trọn lành như Cha: https://youtu.be/mK3SdGXguhw
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05