Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần (Lm Thái Nguyên nhờ post)
 Cầu Xin Qua Cơn Dịch Bệnh
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
969 Posts

Posted - 03/24/20 :  13:11  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Bài hát cầu xin cho nhân loại sớm thoát khỏi cơn bệnh dịch.

Sử dụng ở phần Kết Lễ và các giờ đạo đức. 

Xin Chúa cứu chữa: https://youtu.be/KCtxj9W_gLE

  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05