Thanh-Nhac Forum
Thanh-Nhac Forum
Home | Profile | Active Topics | Forum Rules | Members | Private Messages | Search | Hỏi - Đáp
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 B. Chọn Bài Hát & Tìm Bài Hát
 Bài Hát Hằng Tuần
 Lễ Phục Sinh
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 03/28/18 :  06:26  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
Đap Ca bài đọc Tân Ước đêm Vọng PS:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44


Dap Ca CN PS: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE


Bài Hiệp lễ CN Phuc sinh: https://youtu.be/huLRWjt2BKQ

HoangHung

NC/CT
919 Posts

Posted - 04/14/19 :  21:58  Show Profile Send HoangHung a Private Message  Reply with Quote
LỄ SÁNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE
Ca tiếp liên CN PS: https://youtu.be/aYhmFlNXZqw

Hiệp lễ  – Vì Chúa đã PS: https://youtu.be/huLRWjt2BKQ

Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Thanh-Nhac Forum © calendi.com Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05