Hiệp Lễ và Ca Nguyện 

Update 04/12/22 by HH
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Tên Bài Hát  Tác Giả  Imp  Date 
25 Năm Hồng Ân   MP3  Linh Trần Thy   Feb 18
25 Năm Hồng Ân   MIDI   MP3 Trần Thế Imp Mar 28
50 Năm Giáo Xứ Tạ Ơn  Trần Thế   Dec 20
60 Năm Hồng Ân  Trần Thế   May 16
Ai Là Anh Em Ta?  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 17
Ai Muốn Làm Lớn   Nguyễn Paul   Jun 18
Ai Muốn Theo Ta   MP3  Linh Trần Thy   Feb 18
Ai Muốn Theo Ta  Nguyễn Chánh   Aug 04
Ai Muốn Theo Ta  Nguyễn Paul   May 18
Ai Muốn Theo Thầy (2 bè)  Trần Thế   Aug 11
Ai Muốn Theo Thầy (3 bè)  Trần Thế   Aug 11
Ai Phục Vụ Thầy  Nguyễn Chánh   Jul 04
Ai Rước Chúa  Hải Triều, Liên Bình Định   Apr 08
Ai Tin Chúa  Trần Thế   Apr 13
Ai Tin Nơi Thầy  Nguyễn Chánh   Apr 14
Ai Xin Thì Sẽ Được  Nguyễn Chánh   Apri 08
Ai Yêu Mến Thầy  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Alleluia Chúc Tụng Chúa  Thế Thông   Oct 09
Anh Hãy Lành Sạch  Nguyễn Paul   Jan 21
Anh Mù Bartime Xin Cho Con Được Thấy  Nguyễn Paul   Apr 18
Anh Mù Được Chúa Chữa Lành  Nguyễn Paul   Apr 20
Ánh Sáng  Trầm Thiên Thu   Oct 10
Ánh Sáng Giữa Chúng Ta  Kim Ân   Oct 16
Ánh Sáng Tình Yêu  Sơn Dương Imp Jun 12
Ánh Tôn Nhan  Ngọc Cẩn Imp Jan.08
Ánh Sáng Ngàn Thu  MIDI  Thế Phong   Feb 08
Ánh Sáng Và Ơn Cứu Độ  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Ân Tình Chúa  Trần Thế   May 16
Ân Tình Chúa  Liên Bình Định   Aug 09
Ân Tình Miên Man  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Ân Tình Muôn Thuở  Thế Thông   Oct 09
Ân Tình Ngài Cao Vời  Trần Thế   May 16
Bà Mẹ Công Giáo  MIDI  Linh Trần Thy   Oct 16
Bác Ái Hiệp Thông  Thiên Duyên Imp Jun 21
Bao La Tình Chúa (Tình Chúa Thương Con) Giang Ân   Jun 09
Bao La Tình Chúa (3 bè)   MIDI  Giang Ân, NNT   Jan 14
Bánh Hằng Sống  Nguyễn Paul   May 21
Bài Ca An Bình Ra Đi (Lc 2,29-32)  Trầm Thiên Thu   Jul 17
Bài Ca Cảm Mến  Anh Tuấn   Mar 12
Bài Ca Cảm Tạ  Antonius Hạnh    
Bài Ca Cảm Tạ  Trần Minh Hứa   Apr 11
Bài Ca Chúc Tụng (Lc 1, 67-79)  Trầm Thiên Thu   Sep 17
Bài Ca Của Những Người Được Cứu - MP3 Nguyễn Thu Nga Jun 20
Bài Ca Dâng Hiến   Trầm Hương, Dao Kim, Liên Bình Định Mar 12
Bài Ca Dâng Hiến (4 bè)  Dao Kim, T Chu Imp Jan 12
Bài Ca Đức Mến  Ngọc Cẩn Imp Jan.08
Bài Ca Hiệp Nhất  Thành Tâm   Nov 03
Bài Ca Hiệp Nhất  Thế Thông   Oct 09
Bài Ca Làm Lành (3 bè)   Midi  Hùng Lân, NNT May 13
Bài Ca Tạ Ơn  Trần Minh Hứa   May 19
Bài Ca Thống Hối Hiền Hoà Imp Feb 15
Bài Ca Yêu Thương  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Bài Ca Yêu Thương (3 bè)   Midi  Từ Duyên, NNT May 13
Bài Giảng Trên Núi (CN4TN)  Trần Văn Huyến   May 19
Bàn Tay Ngài  Thái Nguyên   Oct 05
Bé Mọn Của Nước Trời   MP3  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Bến Bờ Yêu Thương  Thế Thông   Oct 09
Bến Thiên Đàng  Hải Triều, Hải Linh    
Biến Đổi Đời Con  Thái Nguyên   Oct 05
Biết Chúa Biết Con  Ân Đức    
Biết Chúa, Biết Con  YOUTUBE Ngọc Cẩn   Nov 07
Biết Đến Bao Giờ  Thế Thông   Oct 09
Biết Lấy Chi Đền Đáp  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Bình An Của Chúa  Trần Thế   May 16
Bình An Của Thầy  Trần Thế   Aug 11
Bỏ Ngài Con Theo Ai  P. Kim    
Bốn Mùa Đời Con  Trầm Thiên Thu   Jul 12
Bốn Mùa Yêu Thương  Nguyễn Duy   Jan 04
Bước Đường Chúa Đi  Thế Thông   Oct 09
Bước Trong Tình Yêu  Linh    
Ca Ngợi Chúa  Hương Vĩnh    
Ca Ngợi Tình Chúa  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Ca Ngợi Tình Thương Chúa 2  Nguyễn Paul   Feb 20
Ca Khen Mừng Chúa  Thế Thông   Oct 09
Ca Khúc Tạ Ơn  Thế Thông   Oct 09
Ca Mừng Giêsu Vua  Nhật Minh Imp Jun 15
Ca Mừng Thượng Đế  Nhật Minh Imp Jun 15
Ca Nguyện Xây Thánh Đường 1  Hải Nguyễn Imp Feb 12
Ca Nguyện Xây Thánh Đường 2  Hải Nguyễn Imp Feb 12
Ca Nguyện Xây Thánh Đường 3  Hải Nguyễn Imp Mar 16
Ca Nguyện Xây Thánh Đường 4  Hải Nguyễn Imp Mar 16
Ca Tình Tri Âm  Kim Long    
Ca Tụng Lời Quyền Năng - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Jan 22
Ca Tụng Tin Mừng - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga - Thế Thông Jun 20
Ca Vang Tình Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Ca Vang Tình Yêu Chúa  Đinh Minh Hoàng   Jun 05
Cao Cả Thay  Thế Thông   Oct 09
Cao Vời Khôn ví  Hùng Lân    
Các Con Xin Thì Sẽ Được  Nguyễn Paul   Jun 18
Cái Đà Trong Mắt Ai  Nguyễn Paul   Jan 22
Cánh Diều Con  Trầm Thiên Thu   Apr 16
Cát Biển Sao Trời  Phanxicô    
Cảm Mến Tình Ngài  Anh Tuấn    
Cảm Mến Tình Ngài  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Cảm Mến Tình Ngài  Nhật Minh Imp Jun 15
Cảm Tạ       
Cảm Tạ Hồng Ân  Trầm Thiên Thu  Imp Aug 12
Cảm Tạ Hồng Ân  Thế Thông Oct 09
Cảm Tạ Chúa  Đàm Minh Hoa    
Cảm Tạ Lòng Thương Xót Chúa  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Cảm Tạ Ơn Chúa  Trần Thế   Aug 11
Cảm Tạ Tình Cha  Liên Bình Định   Mar 10
Cảm Tạ Tình Chúa  Sơn Dương  Imp Aug 12
Cảm Tạ Tình Chúa Ban Nguyễn Paul   Jan 18
Cậy Trông Nơi Chúa Thôi   Giang Ân Mar 12
Cậy Trông Nơi Ngài   MIDI   Liên Bình Định Feb 18
Câu Ca Tạ Ơn   MIDI  Uyên Khanh   Feb 06
Câu Tạ Ơn   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cầu Chúa Thương  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Cầu Mong Có Ngài  Trầm Thiên Thu   Aug 15
Cầu Xin Hiệp Nhất  Trầm Thiên Thu  Imp Nov 15
Chân Lý Yêu Thương       
Chân Lý Tình Nhiệm Mầu Hiền Hoà Imp Feb 15
Chỉ Có Chúa  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Chỉ Có Chúa Là Nguồn Cậy Trông  Thái Sơn   Jan 18
Chỉ Có Một Điều Cần   Nguyễn Paul   Apr 22
Chỉ Một Chúa Thôi  Thế Thông   Oct 09
Chỉ Một Tình Mến  Thế Thông   Oct 09
Chỉ Một Tình Yêu   Giang Ân Mar 12
Chỉ Trong Thiên Chúa  Lữ Hành Imp Feb 12
Chính Nhờ Ngài  Nguyễn Duy    
Chính Thầy Là Sự Sống  Nguyễn Chánh   Jul 04
Cho Con   MIDI  Ngọc Cẩn   May 20
Cho Con Biết Tìm Chúa  Mai Lợi Imp Mar 21
Cho Con Ca Vang  Xuân Đàn Imp Dec 14
Cho Con Có Lòng Mến  Mai Lợi Imp Mar 21
Cho Con Đến Với Ngài  Hồng Trần   Jul 13
Cho Con Được Nên Thánh  Kim Ân   Jan 06
Cho Con Được Thấy Hiền Hoà Imp Feb 15
Cho Con Một Chỗ  - YOUTUBE Ngọc Cẩn   Sep 20
Cho Con Nhận Ra Ngài  Nguyễn Paul   Jul 16
Cho Con Nên Nhân Chứng  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Cho Con Thấy Chúa  Ngọc Cẩn   Apr 20
Cho Con Tìm Về  Nguyễn Chánh   Mar 04
Cho Con Vững Tin  Kim Ân   Jan 11
Cho Dù Là  Ngọc Cẩn Imp Jan.08
Chúa Bảo Vệ Con - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Oct 20
Chúa Biết Rằng   Sơn Dương Imp Feb 13
Chúa Biết Con Cần Đến Ngài  Xuân Đàn Imp Dec 14
Chúa Biết Tâm Tư Con   Giang Ân Mar 12
Chúa Cần Lòng Tin  Đạt Đức Imp Dec 14
Chúa Cha Nhân Từ  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Chúa Chăn Dắt Tôi  Thu An   Apr 10
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Chúa Chăn Nuôi Tôi  Duy Thiên    
Chúa Chăn Nuôi Tôi  MIDI  Hải Ánh   Feb 06
Chúa Chăn Nuôi Tôi  Quang Ánh    
Chúa Chăn Nuôi Tôi  Phanxicô   Mar 10
Chúa Chiên Lành  Hoàng Khánh Imp  
Chúa Chính Là Gia Nghiệp Đời Con  Liên Bình Định Oct 13
Chúa Dẫn Con Đi       
Chúa Dẫn Con Về  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Jan 10
Chúa Dắt Dìu Con  Nguyễn Duy    
Chúa Dắt Dìu Con  Tuấn Anh    
Chúa Dìu Dắt Đời Con  Thế Thông    
Chúa Dưỡng Nuôi Con  Liên Bình Định   Mar 10
Chúa Đã Biết Thế  Thế Thông   Oct 09
Chúa Đã Đến  Nguyễn Bách   Jan 12
Chúa Đã Cho Con  Nguyễn Chánh   Dec 14
Chúa Ðã Là Người Tị Nạn  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Chúa Đã Thương Yêu  Mai Lợi Imp Feb 12
Chúa Đã Yêu  Kim Long    
Chúa Đã Yêu Con  Lữ Hành Imp Feb 12
Chúa Đã Yêu Con  Sơn Dương  Imp Jun 12
Chúa Đi Vào Hồn Con  YOUTUBE  Thu An  Imp Aug 20
Chúa Đỡ Nâng Đời Con  Xuân Đàn Imp Dec 14
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Hiền Hoà Imp Feb 15
Chúa Giêsu Ngọt Ngào  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Giữ Gìn Con  Trần Thế   Aug 11
Chúa Giữ Gìn và Chúc Lành (The Lord Bless)  Thu An, Peter C. Lutkin Jul 11
Chúa Hằng Dẫn Lối  Hải Nguyễn Imp Feb 12
Chúa Không Lầm  Kim Long    
Chúa Là Ánh Sáng  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Là Ánh Sáng Đích Thực  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Là Bình An  Sơn Dương  Imp Jun 12
Chúa Là Cây Nho  Ân Đức    
Chúa Là Con Đường  Phanxicô    
Chúa Là Đấng Từ Bi  Thế Thông   Oct 09
Chúa Là Đấng Trung Tín  Kiều Hữu Chiến   Jun 20
Chúa Là Đấng Yêu Thương  Sơn Dương  Imp Jun 12
Chúa Là Đường  Trần Thế   Jul 11
Chúa Là Gia Nghiệp (Tv15)  Lê Đăng Ngôn   Dec 20
Chúa Là Gia Nghiệp  Hoàng Ngô    
Chúa Là Gia Nghiệp  Mi Trầm    
Chúa Là Gia Nghiệp  Ngọc Linh   Dec 03
Chúa Là Gia Nghiệp  Trầm Thiên Thu   May 15
Chúa Là Hy Vọng  Xuân Đàn Imp Dec 14
Chúa Là Lẽ Sống  Kim Ân   Jan 06
Chúa Là Mục Tử   Nguyễn Duy Vi   Feb 14
Chúa Là Mục Tử       
Chúa Là Niềm Vui  Nguyễn Chánh Jun 14
Chúa Là Nguồn Cậy Trông (Tv36)  Lê Đăng Ngôn   Dec 20
Chúa Là Nguồn Cậy Trông  Sơn Dương  Imp Jun 12
Chúa Là Nguồn Sống  Sơn Dương  Imp Jun 12
Chúa Là Nguồn Sức Sống  Mai Lợi Imp Feb 12
Chúa Là Nguồn Sức Sống  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Chúa Là Nguồn Sức Sống   Midi  Nguyễn Mộng Huỳnh & NĐK   July 09
Chúa Là Nguồn Yêu Thương  Nguyễn Chánh   Mar 09
Chúa Là Núi Đá - Tv17  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Là Phần Gia Nghiệp Tôi  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Là Quê Hương  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jul  06
Chúa Là Sức Mạnh  MIDI  Thế Thông   Oct 06
Chúa Là Tất Cả  Hải Nguyễn Imp Feb 12
Chúa Là Tất Cả  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Chúa Là Tất Cả Đời Con  Giang Ân   Sep 09
Chúa Là Thành Lũy  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Chúa Là Tình Yêu  Kim Ân   Mar 10
Chúa Là Tình Yêu  Trọng Nhân    
Chúa Là Tình Yêu  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Là Tình Yêu (3 bè)   Midi  Trọng Nhân, NNT May 13
Chúa Là Vua  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Luôn Còn Mãi  Phanxicô    
Chúa Mãi Là Tình Yêu  Sơn Dương  Imp Jun 12
Chúa Mãi Mãi Yêu Con  Xuân Đàn Imp Dec 14
Chúa Mời Dự Tiệc Cưới  Nguyễn Paul   Sep 20
Chúa Muôn Đời Vẫn Thế  Nguyễn Mộng Huỳnh   Nov 09
Chúa Nguồn Cậy Trông  Xuân Đàn Imp Dec 14
Chúa Nguồn Tình Yêu       
Chúa Nguồn Tình Yêu  Xuân Đàn Imp Dec 14
Chúa Nguồn Tình Yêu   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Chúa Nguồn Tình Yêu  Liên Bình Định   Aug 18
Chúa Ngự Trong Con  Nguyễn Hùng Cường    
Chúa, Niềm Mơ Ước Đời Con  Thế Thông   Oct 09
Chúa Như Mẹ Hiền  Trầm Thiên Thu   Apr 16
Chúa Ơi Ở Lại  Nhật Minh Imp Jun 15
Chúa Ơi! Ở Lại Với Con  Nguyễn Paul   Mar 19
Chúa Ơi, Tình Ngài Con Cảm Mến  Nguyễn Ngọc Tiến   Aug 10
Chúa Ở Bên Con       
Chúa Ở Lại (Thôi)  Vinh Hạnh, Anh Linh   Apr 08
Chúa Ở Với Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Chúa Ở Với Tôi  Giang Ân   Sep 09
Chúa Sánh Bước Với Con  Nguyễn Hùng Cường    
Chúa Sẽ Đền Bù  Mi Trầm    
Chúa Sống Trong Tôi       
Chúa Sống Trong Tôi   Kim Ân   Mar 14
Chúa Sống Trong Tôi   Nguyễn Duy    
Chúa Sống Trong Tôi   Trầm Thiên Thu   Sep 10
Chúa Thăm Hồn Con  Thế Thông   Oct 09
Chúa Thương Xót  Trầm Thiên Thu Imp Apr 14
Chúa! Tình Ngài Bao La      Aug 07
Chúa Tình Thương Sẽ Đến   YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Chúa Tốt Lành Biết Mấy  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Chúa Trong Cuộc Đời   Nguyễn Duy    
Chúa Trong Đời Con  Thái Nguyên   Oct 05
Chúa Trong Lòng Con  Thái Nguyên   Oct 05
Chúa Và Con   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Chúa Vẫn Bên Con  Mai Lợi Imp Feb 12
Chúa Vẫn Hiện Diện  Trầm Thiên Thu  Imp Nov 15
Chúa Vẫn Tha Thứ  Nguyễn Paul   Nov 17
Chúa Vẫn Thánh Hóa  Mi Trầm    
Chúa Vẫn Thánh Hóa  Mi Trầm - Liên Bình Định   Oct 08
Chúa Vẫn Thương Con   MIDI Linh Trần Thy   Feb 15
Chúa Vẫn Thương Yêu  Thế Thông   Oct 09
Chúa Vẫn Trọn Tình Thương  - MP3  Nguyễn Thu Nga   Apr 21
Chúa Vẫn Trọn Tình Thương 2  - MP3  Nguyễn Thu Nga   Apr 21
Chúa Vì Yêu Con  Nguyễn Paul   Aug 16
Chúa Vĩ Đại Nhường Bao  Hạt Cát (lời Việt)   Dec 12
Chúa Yêu  Thy Yên   Jan 08
Chúa Yêu Chúng Ta - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 21
Chúa Yêu Con  Đạt Đức Imp Dec 14
Chúa Yêu Con  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Chúa Yêu Con Từ Ngàn Xưa  Xuân Đàn Imp Mar 16
Chúc Tụng Danh Chúa  Trầm Thiên Thu   Mar 11
Chúc Khen Danh Ngài  Thế Thông   Oct 09
Chung Tấm Bánh  Cao Huy Hoàng    
Chuyện Người Xin Ơn Kiều Hữu Chiến   Feb 17
Chúng Là Của Cha - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Jan  21
Chúng Con Cần Đến Chúa  Phanxicô    
Chúng Ta Thuộc Về Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Chút Lòng Son  Hồng Trần   Jun 05
Chuỗi Ðời Lời Kinh  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Chuông Chiều  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Chứng Nhân Của Lòng Chúa Thương Xót Kiều Hữu Chiến Imp Sep 19
CN Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN Chúa Chịu Phép Rửa - Gánh Tình Chúa Yêu   MIDI  Thiên Duyên Imp Jun 21
CN Chúa Chịu Phép Rửa - Này Con Ta Yêu - MIDI  Hùng Minh   Jul 21
CN-2 Thường Niên  Q. Vinh   May 19
CN-2A TN (Đây Chiên Thiên Chúa)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-2C TN (Nước Hoá Rượu Nồng)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-3 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết   May 19
CN-3C TN (Ngày Hồng Ân)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-4 Thường Niên  Trần Văn Huyến   Jan 21
CN-5 Thường Niên  Trần Văn Huyến   May 19
CN-6B TN (Xin Chúa Chữa Lành)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-7B TN (Chuyện Người Bại Liệt)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-8B TN (Rượu Mới Bầu Cũ)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-10B TN (Tội Phạm Đến Thánh Thần)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-10C TN (Bà Goá Naim)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-11B TN (Hạt Giống Nước Trời)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-11C TN (Yêu Nhiều Được Tha Nhiều)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-12 Thường Niên  Phạm Đình Nhu Imp Jun 20
CN-12A TN (Con Sợ...)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-12C TN (Con Xin Tuyên Xưng)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-13 Thường Niên  Phạm Đình Nhu Imp Jun 20
CN-13A TN (Con Không Xứng)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-13B TN (Dâng Lời Tụng Ca)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-13C TN (Theo Chúa)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-14 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
CN-14A TN (Về Bên Lòng Chúa)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-14B TN (Cho Con Nhận Ra Ngài)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-15 Thường Niên  m Nguyễn Như Yêng Imp Jun 20
CN-15B TN (Xin Sai Con Vào Đời)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-15C TN (Ai Là Anh Em)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-16 Thường Niên    Imp Jun 20
CN-16B TN (Như Chiên Hoang)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-16C TN (Một Điều Cần)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-17 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
CN-17B TN (Bánh Và Cá)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-18 Thường Niên  P. Kim Imp Jun 20
CN-18B TN (Chúa Là Bánh Trường Sinh)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-19 Thường Niên  Lm Nguyễn Như Yêng Imp Jun 20
CN-19B TN (Bánh Thánh Bởi Trời)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-20 Thường Niên  Lm Nguyễn Như Yêng Imp Jun 20
CN-20B TN (Ta Là Bánh Bởi Trời)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-21 Thường Niên  Tiến Linh Imp Jun 20
CN-21B TN (Con Biết Theo Ai)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-22 Thường Niên  Trần Văn Huyến Imp Jun 20
CN-22A TN (Đường Thánh Giá))  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-22B TN (Cho Con Yêu Luật Chúa)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-22B TN (Đừng Ngồi Chỗ Nhất)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-23 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết, Trần Anh Linh Imp Jun 20
CN-23B TN (Ephata Hãy Mở Ra)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-24 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết, Trần Văn Huyến Imp Jun 20
CN-24B TN (Theo Thầy)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-25 Thường Niên  Trần Anh Linh Imp Jun 20
CN-25A TN (Vẫn Chỉ Một Đồng)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-25B TN (Ai Lớn Nhất)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-26 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
CN-26B TN (Hãy Sống Ngay Lành)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-27 Thường Niên  Trần Văn Huyến Imp Jun 20
CN-27B TN (Ngày Xưa Địa Đàng)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-28 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
CN-28C TN (Xin Trọn Đời Tạ Ơn)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-29C TN (Kiên Trì Cầu Nguyện)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-30 Thường Niên  Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
CN-30B TN (Ngài Là Ánh Sáng Đời Con)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-31 Thường Niên  Lm Nguyễn Như Yêng Imp Jun 20
CN-31B TN (Mến Chúa Yêu Người)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-31C TN (Như Gia-kêu)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
CN-32 Thường Niên  Trần Anh Linh Imp Jun 20
CN-33 Thường Niên  Trần Văn Huyến Imp Jun 20
CN-34A TN (Vinh Quang Chúa Con)  | MIDI Thiên Duyên Imp Jun 21
Có Chúa Ở Bên Con  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Cõi Riêng   MIDI  Youtube Ngọc Cẩn   May 20
Con Chỉ Yêu Chúa Mà Thôi  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Con Ðường Bé Nhỏ  Phanxicô    
Con Đường Ngài Đi  Nhật Minh Imp Jun 15
Con Cần Chúa   Giang Ân Mar 12
Con Cần Có Chúa  Nguyễn Paul   Jun 20
Con Chẳng Đáng  Trầm Thiên Thu   May 15
Con Chỉ Là Tạo Vật   Phanxicô    
Con Chỉ Là Tạo Vật  Liên Bình Định - Phanxicô   Jan 06
Con Của Thiên Chúa   MP3  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Con Đã Về Đây  Nguyễn Chánh - Sa Mạc Hồng   Mar 09
Con Đi Tìm Chúa   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Con Đi Tìm Chúa   Sơn Dương Imp Feb 13
Con Đường Giêsu   Sơn Dương Imp Feb 13
Con Đường Nên Thánh   Mai Lợi Imp Nov 18
Con Đường Theo Chúa  Thái Nguyên Imp Mar 06
Con Đường Yêu Thương  Sơn Dương  Imp Jun 12
Con Gặp Chúa       
Con Hướng Về Chúa Nguyên Kha Imp
Con Kêu Cầu Lên Chúa  Nguyễn Mộng Huỳnh   Aug 09
Con Không Đáng      Mar 05
Con Là Trẻ Thơ Của Ngài - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Oct 21
Con Luôn Cần Chúa  Kim Ân   Jan 08
Con Luôn Cậy Trông  Lê Đăng Ngôn Imp Oct 06
Con Luôn Vững Tin  Anh Tuấn   Feb 06
Con Muốn   MIDI Văn Duy Tùng Apr 11
Con Nay Sẽ Lấy Gì   Kim Long    
Con Nâng Tâm Hồn (Tv25)   Lữ Hành Imp Feb 12
Con No Thoả (Tv16)   Lê Đăng Ngôn Sep 15
Con Thiết Tha Yêu Mến Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Con Tiếp Rước Ngài  Ngô Trần    
Con Tin Chúa Ơi  Duy Thiên   May 13
Con Tin Ngài Thương Đưa Lối  Xuân Đàn Imp Dec 14
Con Tin Nơi Chúa  Cao Minh Thắng   Feb 06
Con Tin Vào Chúa  Kim Ân   Jan 06
Con Thuộc Về Chúa  Nguyễn Chánh   Oct 14
Con Thuộc Về Chúa  Thái Nguyên   Oct 05
Con Trông Cậy Vào Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Con Vẫn Luôn Cần Chúa  Sơn Dương  Imp Jun 12
Con Vẫn Tin Rằng  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Con Vẫn Trông Cậy  Kim Ân   Sep 12
Con Vững Tin Vào Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Con Xin Đi Theo Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Con Xin Tạ Ơn  Hải Nguyễn  Imp Jan 13
Con Yêu Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Con Yêu Mến Ngài  Nguyễn Paul   Nov 17
Con Yêu Ngài Nhất  Đạt Đức Imp Dec 14
Con Yêu Ngài Muộn Màng  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Có Bao Giờ  Hùng Lân    
Có Chúa Bên Con  Nguyễn Chánh, Sa Mạc Hồng   Jul 08
Có Chúa Chăn Dắt Tôi  Nguyễn Paul   Aug 18
Có Chúa Con Không Sợ Gì  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Có Chúa Cùng Đi  Trần Thế   May 16
Có Chúa ở Bên Con  Nguyễn Ngọc Tiến   Jan 10
Có Chúa Trong Đời  Nguyễn Mộng Huỳnh   Aug 09
Có Gi Để Dâng  Từ Duyên    
Có Là Chi Đời Người  Nguyễn Bách   Jan 12
Có Một Chỗ  Nguyễn Mộng Huỳnh   June 06
Có Một Giêsu   Sơn Dương Imp Feb 13
Có Ngài Bên Con   Nguyễn Paul   Sep 18
Có Phải Là Người   YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Có Tay Ngài  Lữ Hành Imp Feb 12
Có Thánh Giá Có Vinh Quang  Trần Thế   Aug 11
Có Thầy Đây Sao Lại Kém Tin  Nguyễn Paul   Mar 21
Cộng Đoàn Sống Lời Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Của Cesare Hãy Trả Về Cesare  Nguyễn Paul   Aug 20
Cung Đàn Dâng Tiến  Thế Thông   Oct 09
Cung Nhạc Trầm  Lữ Hành Imp Feb 12
Cung Nhạc Yêu Thương 1   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cung Nhạc Yêu Thương 2   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cùng Đích Đời Người  Huy Hoàng Oct 16
Cuộc Đời   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Cuộc Đời Đong Đưa   Hàn Thư Sinh Imp Sep 13
Cuộc Sống   Giang Ân Mar 12
Cúi Lạy Ngài  Mi Trầm    
Cùng Ngài Con Đi  Thế Thông   Oct 09
Của Ăn Hằng Sống  Cao Minh Thắng   Jun 05
Cũng Một Kiếp Người  Phạm Quang   May 05
Cư Ngụ Trong Chúa Tốt Lành - MP3 Nguyễn Thu Nga Jun 21
Dâng Chúa Gia Đình và Quê Hương  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Dâng Gia Đình và Quê Hương  Nguyễn Ngọc Tiến   Apr 14
Dâng Hai Đồng Xu Nhỏ   Nguyễn Paul Aug 21
Dâng Lòng Tin   Minh Thanh Mar 12
Dâng Lời Cảm Tạ  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Dâng Lời Cảm Tạ  Ngọc Cẩn Imp Jan.08
Dâng Lời Chúc Tụng   Trần Hòa Yên Mar 12
Dâng Ngài Niềm Cảm Mến  Ngọc Kim Imp Dec 20
Danh Thánh Giêsu  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Dẫn Con Về Tình Yêu Chúa  Kim Ân   Nov 09
Dẫn Dắt Con  Ngọc Cẩn   May 20
Dấu Ái Tình Ngài  Cao Minh Thắng   Jun 05
Dấu Chân Ngài  Phanxicô    
Dấu Chân Vào Đời Hiền Hoà Imp Feb 15
Diù Dắt Đời Con  Thế Thông   Oct 09
Dòng Sông Đời Con  Trầm Thiên Thu   Jun 19
Dòng Suối Hồng Ân   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Dòng Suối Ơn Lành (2 bè)   MIDI  Liên Bình Định   Apr 15
Dòng Suối Ơn Lành (3 bè)   MIDI  Liên Bình Định   Apr 15
Duy Nơi Ngài  MIDI  Thiên Duyên Imp Jun 21
Đàn Ca Mừng Chúa  Thế Thông   Oct 09
Đậm Nét Tin Yêu  Trầm Thiên Thu   Sep 12
Đây Vị Thượng Tế  Thế Thông   Oct 09
Ðâu Có Tình Yêu Thương (1 bè)  Vinh Hạnh   Apr 10
Ðâu Có Tình Yêu Thương (3 bè)  MIDI  Vinh Hạnh, NNT   Feb 14
Ðâu Có Tình Yêu Thương (4 bè)  Vinh Hạnh    
Đây Thập Giá  Ngọc Cẩn Imp Jan 08
Đấng Đi Trước Tôi - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 21
Đấng Ngôi Lời  Trầm Thiên Thu   Aug 18
Đẹp Thay Tình Yêu Chúa  Sơn Dương  Imp Jun 12
Đến Mà Ăn   Hoàng Kim    
Đến Thăm Dân Người  Anh Ðức    
Đến Với Chúa  Kim Ân   Feb 21
Đến Với Con       
Đến Với Ngài  Mai Lợi Imp Mar 21
Đến Với Ta       
Đi Theo Chúa  Kiều Hữu Chiến Imp Jan 17
Đi Tìm Chúa  Ngô Duy Linh   Apr 08
Đi Tìm Hạnh Phúc  Hạt Cát   Dec 12
Đi Trong Tình Thương Của Ngài - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Jan 22
Điểm Tựa Đời Con Lm Xuân Đường   May 16
Điều Đẹp Lòng Cha  Thế Thông   Oct 09
Điều Nguyện Xin  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Điều Răn Trọng Nhất  Khổng Vĩnh Thành    
Đón Nhận Lời Của Ngài  - YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Jan 21
Đời Ca Tụng  Ngọc Cẩn   Jul 08
Đời Con Có Ngài  Ngọc Kim Imp Dec 20
Đời Có Chúa  Nguyễn Mộng Huỳnh   Sep 07
Đời Là Thế   Hàn Thư Sinh Imp Sep 13
Đời Thần Duyên  Trầm Thiên Thu   Jan 15
Đời Thập Giá   YOUTUBE Trầm Thiên Thu Imp Apr 15
Đời Tông Đồ  Nguyễn Bách   Jan 12
Đồng Cỏ Non Xanh   MIDI  Cao Thanh Hoàng    Aug 08 
Đồng Cỏ Tươi  Hùng Lân    
Đồng Cỏ Xanh  Sơn Dương  Imp Jun 12
Đồng Xanh Yêu Thương  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Ðồng Xu Nhỏ  Nguyễn Mộng Huỳnh - Phương Ý    
Đua Con Vào Tình Yêu  Trầm Thiên Thu   June 10
Đừng Ganh Tị - Hãy Sống Yêu Thương  Nguyễn Paul   Mar 20
Đường Con Đi (2)  Phanxicô   Jul 10
Đường Hy Vọng   MIDI Linh Trần Thy   Feb 15
Đường Nào Về Với Chúa  Nguyễn Ngọc Tiến   Aug 10
Đường Thập Giá   Giang Ân Mar 12
Đường Tin Yêu  Thái Nguyên   Oct 05
Đường Tình Yêu   Giang Ân Mar 12
Được Làm Con Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Đứa Con Hoang Đàng  Trần Thế   Jul 11
Đức Giêsu Kitô Là Chúa  Ngọc Cẩn Imp Jan 08
Đức Kitô, Đấng Cứu Độ  Thế Thông   Oct 09
Đức Mến Cao Trọng Hơn Cả  Nhật Minh Imp Jun 15
Đức Kitô là Hy Vọng & Ánh Sáng  Cao Minh Thắng   Jun 05
Đức Mến Cao Trọng Hơn Cả  Nhật Minh Imp Jun 15
Đức Tin Con Đã Chữa Con  Nguyễn Paul   May 21
Đức-Tin Đức-Cậy Đức-Mến  Nguyễn Văn Hiển   Jul 19
Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành  Nguyễn Duy    
Đừng Lià Xa Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Dec 07
Đừng Lo Ngày Mai       
Đừng Sợ  Kim Ân   Jan 06
Gần Bên Chúa  Thái Nguyên   Oct 05
Gần Bên Chúa Luôn  Kim Ân   Jan 18
Gần Lòng Chúa  Ngọc Linh   Dec 03
Gia Nghiệp Đời Con  Thái Nguyên Imp Oct 05
Giấc Mơ Thiên Đàng  Trầm Thiên Thu   Apr 14
Giêsu, Bài Tình Ca  Thái Nguyên   Oct 05
Giêsu Con Không Đáng   Imp Feb 13
Giêsu! Con Tìm Ngài  Sơn Dương  Imp Jun 12
Giêsu Dịu Dàng   Ánh Sáng    
Giêsu Ơi, Người Ở Đâu  Giang Ân   Sep 09
Giêsu Ở Cùng Con   Đại Hồng, Nguyên Thanh Imp Feb 13
Giêsu Ở Cùng Con, 3 bè   MIDI   Đại Hồng, Nguyên Thanh, NNT Imp Oct 13
Giêsu Ở Cùng Con, 4 bè   MIDI   Đại Hồng, Nguyên Thanh, NNT Imp Oct 13
Giêsu, Tình Yêu Của Tôi  Thái Nguyên   Oct 05
Giêsu Tình Yêu, Chân Lý và Hy Vọng  Trần Minh Hứa   May 13
Giêsu, Tôi Hát Về Ngài  Thái Nguyên   Oct 05
Giờ Hiệp Lễ  Lữ Hành Imp Feb 12
Giờ Linh Thiêng  Lữ Hành Imp Feb 12
Giới Luật Yêu Thương  Sơn Dương Imp Jul 13
Giới Răn Yêu Thương  Nguyễn Paul   Feb 20
Giữa Cảnh Đời       
Giữa Đám Mây  Ngọc Cẩn Imp Feb 08
Hai Con Đường (Tv1)   Lữ Hành Imp Feb 12
Hai Nẻo Đường  Thu An   Apr 10
Hàng Rào - YOUTUBE Ngọc Cẩn   Sep 09
Hát Mừng Giêsu Vua  Nhật Minh Imp Jun 15
Hạnh Phúc 1  Xuân Thảo   Jun 05
Hạnh Phúc Có Chúa Trong Đời   Mai Lợi Imp Nov 18
Hạnh Phúc Nào Hơn  MIDI  Hải Ánh   Feb 06
Hạnh Phúc Thay (Tv127)  Lê Đăng Ngôn   Dec 20
Hạnh Phúc Thay  Thế Thông   Oct 09
Hạt Bụi Hư Vô  Sơn Dương Imp Jul 13
Hạt Bụi Thân Con   MIDI  Hải Nguyễn   May 09
Hạt Gieo Vào Ðất Midi  Hải Ánh   Feb 04
Hạt Giống Tình Yêu  Lm Phương Anh   Mar 09
Hạt Giống Tình Yêu  Nguyễn Paul   Mar 18
Hạt Lúa  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Hãy Đi  Thế Thông   Oct 09
Hãy Chỉ Cho Tôi  Ngọc Cẩn   Aug 09
Hãy Chiếu Soi  Hoài Bắc   Jan 03
Hãy Chiếu Soi  Phanxicô    
Hãy Chúc Tụng Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Hãy Ðến Cùng Giêsu  Nguyễn Chánh   Mar 04
Hãy Đến Dự Tiệc Cưới       
Hãy Đến Dự Tiệc Thánh   Mai Lợi Imp Nov 18
Hãy Đến Với Chúa  Mi Trầm    
Hãy Đến Với Ta  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Hãy Đến Với Ta - Piano - Flute - Violin  Cao Minh Thắng   Oct 05
Hãy Đến Với Ta  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Hãy Đến Với Ta  Nguyễn Chánh   Jun 20
Hãy Đi và Sinh Hoa Trái   YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Feb 22
Hãy Ký Thác  Nhật Minh Imp Jun 15
Hãy Lo Tích Luỹ Cho Đời Sau   Nguyễn Paul   Apr 22
Hãy Luôn Cầu Nguyện  Nguyễn Paul   Apr 19
Hãy Mở Lòng Ra  Nguyễn Mộng Huỳnh   Sep 07
Hãy Nhìn Ðến Mà Xem Midi  Hải Ánh    Feb 04
Hãy Nên Như Trẻ Nhỏ  Nguyễn Paul   Jun 21
Hãy Nếm Thử   MIDI  Hải Nguyễn   Mar 08
Hãy Ở Lại Trong Chúa  Kim Ân   Jan 09
Hãy Reo Lên (Tv33)  Trần Minh Hứa   May 11
Hãy Tìm Kiếm Chúa   MP3  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Hãy Tìm Nước Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Hãy Tỉnh Thức Hiền Hoà Imp Feb 15
Hãy Yêu Mến Nhau  Nguyễn Paul   Sep 17
Hãy Yêu Thương Nhau  Nguyên Hữu   Apr 10
Hiệp Thông Bác Ái  Hải Nguyễn Imp Oct 21
Hiệp Thông Cầu Nguyện  Hải Nguyễn Imp Oct 21
Hiệp Thông Đức Tin  Mi Giáng Imp Oct 21
Hiệp Thông Yêu Thương  Mi Giáng Imp Oct 21
Hòa Khúc Tạ Ơn v1  Thế Thông   Oct 09
Hoà Khúc Tạ Ơn v2  Thế Thông   Oct 09
Hóa Thân  Nguyễn Duy    
Hôn Lễ Quân Vương (Tv44)   Lữ Hành Imp Feb 12
Hồn Con Mong Ngài       
Hồn Con Thao Thức  Mai Lợi Imp Feb 12
Hồng Ân Chúa Bao La  Nguyễn Khắc Tuần   Mar12
Hồng Ân Chúa Bao La (2 bè)  Thiện Cẩm - Liên Bình Định   Jul 07
Hồng Ân Chúa Bao La (4 bè)  Thiện Cẩm - Liên Bình Định   Jul 07
Hồng Ân Chúa Mãi Theo Con  Thế Thông   Oct 09
Hồng Ân Huyền Diệu  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Hội Thánh Của Chiên Con - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Oct 20
Hỡi Cửa Thiên Đàng  Lữ Hành  Imp Jan 13
Huyền Ca  Lữ Hành Imp Feb 12
Hương Nguyện Tình Yêu  Ân Đức    
Hy Sinh  Lữ Hành Imp Feb 12
Hy Tế An Lành  Trầm Thiên Thu Imp Jun 15
Hy Vọng Của Con  Kim Ân   Oct 06
Isaiah  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jun 06
Khao Khát  Nguyễn Bách   Jan 12
Khao Khát Mong Ngài  Thế Thông   Oct 09
Khao Khát Tình Cha  Ðinh Công Huỳnh    
Khát Khao Tình Chúa  Trầm Thiên Thu   Mar 20
Khát Mong Tình Chúa  Cao Minh Thắng   Jun 05
Khát Xa Nguồn   Kim Long    
Khấn Xin Ngài Dủ Thương  Xuân Đàn Imp Dec 14
Khi Con Suy Tưởng  Nguyễn Văn Tuyên - Tiến Dũng   Aug 04
Khí Cụ Bình An  Kim Ân   Aug 19
Khí Cụ Của Chúa  Sơn Dương  Imp Jun 12
Khoảng Suy Niệm  Trầm Thiên Thu  Imp Apr 14
Không Có Gì  Lữ Hành  Imp Jan 13
Không Vấp Ngã Vì Người - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Aug 20
Khúc Ca Cảm Tạ  Hiếu Anh   Jul 10
Khúc Ca Cảm Tạ   Giang Ân Mar 12
Khúc Ca Cảm Tạ  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Khúc Cảm Tạ  Nguyễn Chánh Sep 15
Khúc Cảm Tạ, 4 bè   MIDI   Mai Nguyên Vũ, NNT Oct 13
Khúc Hát Dâng Ðời  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Khúc Hát Một Loài Hoa  Ân Đức    
Khúc Hát Tạ Ơn  Đinh Công Huỳnh   Jun 05
Khúc Hát Thanh Xuân  Thế Thông   Oct 09
Khúc Ru Phàm Nhân  Trầm Thiên Thu Imp Apr 15
Khúc Lữ Hành  Trầm Thiên Thu   Mar 15
Khúc Tân Ca  Liên Bình Định, Dzuy Sơn Tuyền   Oct 13
Khúc Tình Ca Dâng Ngài - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Aug 20
Khúc Tri Ân   Liên Bình Định, Dzuy Sơn Tuyền   Oct 13
Kiếp Người  Trầm Thiên Thu Jul 13
Kiếp Người Mong Manh - MP3 Nguyễn Thu Nga Sep 20
Kiếp Nhân Sinh  Trầm Thiên Thu   Aug 17
Kinh An Bình  Xuân Thảo Imp Oct 08
Kinh Buồn  Trầm Thiên Thu   Jul 12
Kinh Cầu Bình An  Kiều Hữu Chiến   Feb 22
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục  Thế Thông   Oct 09
Kinh Cầu Cho Tự Do Tôn Giáo  Hoàng Bổn   Nov 12
Kinh Chiều  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Kinh Hòa Bình  Kim Long    
Kinh Hòa Bình  MP3  Liên Bình Định - Kim Long   Jan 06
Kinh Hoà Bình  MIDI  Liên Bình Định   Aug 18
Kinh Phó Thác  Lm Vũ Thái Hòa   Nov 05
Kinh Sáng Danh  Ngọc Cẩn   Jul 21
Kinh Sáng Soi  Đạt Đức Imp Dec 14
Kinh Sáng Soi  Hải Nguyễn Imp Mar 16
Kinh Tạ Ơn  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Kinh Tình Yêu  Nguyễn Bách   Jan 12
Kỳ Công Tay Chúa  Thế Thông   Oct 09
Làm Sao Con Biết  Giang Ân   Sep 09
Làm Sao Con Nói Nên Lời  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Lạy Cha  Nhật Minh Imp Jun 15
Lạy Chúa Con Cần Đến Chúa  Ngọc Kim Imp Dec 20
Lạy Chúa, Nếu Ngài Muốn Hiền Hoà Imp Feb 15
Lạy Chúa Uy Linh  Kim Long Imp Mar 06
Lạy Chúa Xin Giữ Gìn Con  Ngọc Kim Imp Jul 21
Lạy Chúa, Xin Ở Lại Với Con (2)  Cao Minh Thắng Mar 11
Lạy Chúa Xin Tỏ Lòng  Nhật Minh Imp Jun 15
Lạy Hồn Chúa Kytô  Ngọc Cẩn   Jun 20
Lạy Linh Hồn Chúa Kitô  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Lạy Thầy Xin Cho Tôi Được Thấy  Kiều Hữu Chiến Imp Oct 18
Lần Đầu Tiên Con Rước Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Lấy Gì Dâng Chúa  Trầm Thiên Thu   Sep 11
Lấy Gì Đền Đáp   Giang Ân Mar 12
Lấy Gì Đền Đáp  Sơn Dương  Imp Jun 12
Lắng Nghe Lời Chúa  Nguyễn Duy    
Lẽ Sống Đời Con  Kim Ân   Jan 17
Lênh Đênh Phận Người  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Lễ Chúa Ba Ngôi  Trần Văn Huyến, Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa  Trần Văn Huyến Imp Jan 10
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa  Trần Anh Linh Imp Jun 20
Lễ Chúa Kitô Vua  Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa  Trần Văn Huyến, Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
Lễ Đức Mẹ Mân Côi  Trần Văn Huyến Imp Jun 20
Lễ Hiển Linh  Trần Văn Huyến, Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa  Lm Nguyễn Như Yêng Imp Jun 20
Lễ Thánh Gia  Hoàng Dung, Nguyễn Hữu Triết Imp Jun 20
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu  Trần Văn Huyến Imp Jun 20
Loan Báo Tin Mừng  Thế Thông   Oct 09
Lord, I Lift Your Name On High Lm Xuân Đường   May 16
Lòng Con Kiên Vững  Thế Thông - Bình Nhiêu Lộc   Oct 09
Lòng Thương Xót Chúa (new page) (Trang Riêng)  
Lối Bước Trọn Lành  Lê Đăng Ngôn   Dec 20
Lời Ban Sự Sống  Thái Nguyên   Oct 05
Lời Ca Cao Dâng  Lữ Hành Imp Feb 12
Lời Ca Nguyện Cầu  Vũ Di    
Lời Ca Tạ Ơn  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Lời Ca Tri Ân  Đàm Minh Hoa    
Lời Cầu Khi Hoạn Nạn  Trầm Thiên Thu   Mar 14
Lời Cầu Nguyện  Nguyễn Chánh   Feb 04
Lời Cầu Trong Sương Mai  Lữ Hành Imp Feb 12
Lời Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Lời Chúa  Nguyễn Bách   Jan 12
Lời Chúa  Thế Thông   Oct 09
Lời Chúa Soi Bước Con  Sơn Dương  Imp Nov 12
Lời Con Hát  Hải Nguyễn Imp Feb 12
Lời Con Kêu Khấn  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Lời Con Nguyện Cầu 1  Xuân Đàn Imp Dec 14
Lời Con Nguyện Cầu 2  Xuân Đàn Imp Dec 14
Lời Gọi Nên Thánh   YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Lời Hằng Sống - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 21
Lời Hằng Sống  Hạt Sương Nguyên    
Lời Hằng Sống (Tv18)  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Lời Khấn Nguyện   MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Lời Kinh Ban Chiều  Lữ Hành Imp Feb 12
Lời Kinh Hoà Bình   Từ Duyên Mar 12
Lời Kinh Nhiệm Mầu  Lữ Hành Imp Feb 12
Lời Kinh Tạ Ơn  Kim Ân   Jan 08
Lời Kinh Thống Hối  Nguyễn Bách   Jan 12
Lời Kinh Trên Dòng Ðời  Nguyễn Mộng Huỳnh , Nguyễn Hùng Cường    
Lời Nguyện  Trần Thế   Jul 11
Lời Nguyện Bên Thánh Giá  Ngọc Kim Imp Dec 20
Lời Nguyện Cầu  Mai Lợi Imp Feb 12
Lời Nguyện Corona  Trầm Thiên Thu   Feb 20
Lời Nguyện Giữa Đời  Thế Thông   Oct 09
Lời Nguyện Hiến Tế 3   Thành Tâm    
Lời Ru Của Hồn  Văn Chi - Liên Bình Định   Jun 05
Lời Tạ Ơn Kim Ân   May 18
Lời Tạ Ơn Viết Chung Imp Sep 16
Lời Tâm Nguyện Hiền Hoà Imp Feb 15
Lời Thiêng  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Lời Thiêng  Xuân Tưởng    
Lời Thiêng (3 bè)   MIDI  Xuân Tưởng, NNT   Jan 14
Lòng Hân Hoan  Kim Long    
Lòng Mạnh Tin  Mi Trầm    
Lòng Mến  Trầm Thiên Thu   Oct 13
Lòng Thương Xót Chúa  Lm Trường Cửu Imp July 09
Luật Yêu Thương  Nguyễn Duy    
Luôn Cậy Trông Ngài  Thái Nguyên   Oct 05
Lương Thực Trường Sinh  Thái Nguyên Imp May 06
Lữ Hành  Trầm Thiên Thu Imp Apr 15
Mắc Nợ  Trầm Thiên Thu   Apr 12
Magnificat  Đỗ Vy Hạ   Mar 05
Mang Theo Câu Hát  Thế Thông - Miên Ly   Oct 09
Máu Cứu Độ  Thái Nguyên Imp May 06
Mầu Nhiệm Tình Yêu  Thái Nguyên Imp May 06
Mắt Tôi Nhìn Chúa (Tv24)  Ngọc Cẩn   May 08
Mến Thánh Giá Trầm Thiên Thu   May 13
Mến Chúa Yêu Người  Sơn Dương  Imp Jun 12
Mến Chúa Yêu Người  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Miên Ca  Thế Thông - Miên Ly   Oct 09
Mình Con Với Chúa  Giang Ân   Sep 09
Mình Máu Thánh, 3 bè   MIDI   Thu Lâm, NNT Oct 13
Mình Máu Thánh, 4 bè   MIDI   Thu Lâm, NNT Oct 13
Mong Đợi Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Mong Chẳng Còn Gì  Ngọc Cẩn, Tagore   Jul 17
Mong Chờ Con  Kim Ân   Oct 10
Mong Về   Giang Ân Mar 12
Mong Về Bên Chúa  Kim Ân   Sep 13
Mong Về Bên Chúa  Phanxicô    
Mọi Phước Hạnh Đến Từ Chúa - MP3 Nguyễn Thu Nga Jan 22
Mối Tình Giêsu  Giang Ân   Sep 09
Mối Tình Giêsu 2   Giang Ân Mar 12
Mối Tình Huyền Siêu Hiền Hoà Imp Feb 15
Mỗi Ngày Đời Con  Thái Nguyên   Oct 05
Một Bài Ca Mới  Thế Thông   Oct 09
Một Đời Cảm Mến  Kim Ân   Jun 11
Một Đời Phó Thác  Liên Bình Định   Oct 16
Một Đời Yêu Thương  Kim Ân   Sep 06
Một Lòng Cậy Trông  Kim Ân   Sep 20
Một Lòng Yêu Mến  Lữ Hành Imp Feb 12
Một Mình Con Với Chúa   Giang Ân Mar 12
Một Ngày Mãi Mãi  Trần Minh Hứa   May 13
Mơ Về Bến Xưa  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Mơ Về Yêu Thương  Ngọc Linh   Dec 03
Mở Cho Con Đôi Mắt  MIDI  Thế Phong   Apr 08
Mở Cửa Trái Tim   YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Feb 22
Mở Lòng  Ngọc Linh   Dec 03
Mục Tử Nhân Hậu  MIDI Trần Minh Hứa   Oct 17
Muôn Đời Chúc Tụng   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Muôn Đời Tạ Ơn   MIDI  Văn Duy Tùng   Apr 10
Mùa Hồng Ân (Hợp Xướng)  Thế Thông   Oct 09
Mùa Hồng Ân (lyrics)  Thế Thông   Oct 09
Mừng Năm Thánh 2021  Ngọc Cẩn   May 08
Mừng Ơn Cứu Độ  Khổng Vĩnh Thnh Imp Jul 09
Mừng Vui Trong Chúa Cứu Độ   MP3  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Nai Khát   MIDI  Hiếu Anh, Hồ Đăng Tín   Oct 05
Năm Canh Sáu Khắc  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Náu Thân Nơi Chúa  Lm Vũ Thái Hòa   Sep 13
Này Đời Con  Thế Thông   Oct 09
Này Đời Con Chúa Ơi  Xuân Đàn Imp Dec 14
Này Là Người - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Jun 20
Nép Lòng Bên Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Nép Vào Lòng Chúa   Sơn Dương Imp Aug 12
Nếm Thử Mà Xem  Cát Minh Imp Mar 06
Nếu Con Luôn Có Ngài  Xuân Đàn Imp Mar 16
Nếu Mà Chúa Chẳng Đỡ Bênh (Tv123)   Lữ Hành Imp Feb 12
Nếu Trái Tim Con  Martinô    
Nếu Thiếu Ngài   Sơn Dương Imp Aug 12
Nếu Vắng Ngài  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Ngài Đã Thương Ban       
Ngài Đã Thương Yêu  Mai Lợi   Jan 11
Ngài Đưa Tôi Đi       
Ngài Đến Để Cứu Thế Gian  - MP3  Nguyễn Thu Nga   Apr 21
Ngài Đến Trong Đời Tôi  Thái Nguyên   Oct 05
Ngài Gọi Con  Lữ Hành  Imp Jan 13
Ngài Là Bến Đợi  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Ngài Là Điểm Đến - MP3 Nguyễn Thu Nga Jun 21
Ngài Là Đường  Mi Trầm    
Ngài Là Tất Cả   - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Nov 21
Ngài Là Thiên Chúa Con Thờ  Thế Thông   Oct 09
Ngài Là Thiên Chúa Con Thờ (Lyrics)  Thế Thông   Oct 09
Ngài Luôn Có Đó  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Ngài Luôn Ở Bên Tôi - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Mar 22
Ngài Mãi Yêu Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Sep 07
Ngài Ở Nơi Ðâu  Nguyễn Hùng Cường, Phương - Ý    
Ngài Soi Dẫn Đời Con   YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Feb 22
Ngài Yêu Đến Cùng  Thế Thông   Oct 09
Ngàn Kỳ Công Tay Chúa  Thế Thông   Oct 09
Nghỉ Ngơi Trong Chúa  Trầm Thiên Thu   May 10
Ngọn Bạch Hạp Lung Linh  - YOUTUBE Ngọc Cẩn Imp Feb 08
Ngọt Ngào Tình Yêu  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Ngợi Ca Tình Chúa  Trần Minh Hứa   May 11
Ngợi Khen Tình Chúa  Đạt Đức Imp Dec 14
Nguồn Sống Yêu Thương  Nguyễn Duy    
Nguồn Vui Ơn Thánh (Amazìng Grace)  John Newton   Jun 05
Nguồn Trợ Lực Đời Tôi  Nguyễn Duy    
Nguyện Cầu - MIDI  Hùng Minh   Jul 21
Nguyện Cầu 11  Ngọc Kim Imp Dec 20
Nguyện Cầu 12  Ngọc Kim Imp Dec 20
Nguyện Cho Lời Kinh Con Vọng Tới Ngài  Cao Minh Thắng   Jun 05
Nguyện Hiến Dâng Đời  Thế Thông   Mar 10
Nguyện Xin Chúa Thương Giữ Gìn  Xuân Đàn Imp Mar 16
Ngước Trông Lên  Kim Ân   Aug 17
Người Đã Cất Bước  Tri Văn Trinh    
Người Mù Giêricô  Thế Thông   Oct 09
Nhà Xây Trên Đá  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Nhận Ra Người  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Nhạc Khúc Yêu Thương  Thái Nguyên   Oct 05
Nhân Chứng Tình Yêu  Nguyễn Bách   Jan 12
Nhân Chứng Tình Yêu  Nguyễn Duy    
Nhiệm Mầu Của Yêu Thương  Thái Nguyên   Oct 05
Nhìn Lại Con Tim  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Nhịp Đời Tri Ân  Trầm Thiên Thu   Jun 18
Như Con Thơ  Thái Nguyên   Oct 05
Như Đuốc Thiêng   Giang Ân Mar 12
Như Loài Chim Sẻ  MIDI  Mi Giáng Imp Oct 07
Như Nai Tìm Suối       
Như Thầy Đã Yêu  Thế Thông   Oct 09
Những Khát Mong  Thái Nguyên   Oct 05
Những Nén Bạc Chúa Trao   Paul Nguyễn   Oct 20
Những Người Đó  Phạm Quang Imp Jul 07
Niềm Hy Vọng  Mai Lợi Imp Feb 12
Niềm Hy Vọng Nơi Ngài - MP3 Nguyễn Thu Nga Jan 22
Niềm Tin Yêu  Thái Nguyên Imp May 06
Niềm Tin Yêu   Mai Lợi Imp Nov 18
Niềm Tín Thác   Kim Ân   Apr 22
Niềm Vui Bên Chúa       
Niềm Vui Của Con  Kim Ân   Apr 12
Niềm Vui Dâng Cao  Martinô   Oct 15
Niềm Vui Ơn Cứu Độ  Thái Nguyên   Oct 05
Nỗi Lòng  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Nỗi Niềm  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Nơi Bàn Tiệc Thánh  Khổng Vĩnh Thành Imp July 09
Nơi Chúa Hồn Con An Nghỉ  Cao Minh Thắng Mar 11
Nơi Nào Có Tình Yêu   Kim Long    
Nơi Tha Hương  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Nợ Tình Yêu - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Jun 21
Nụ Hoa Nhỏ  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Nương Tựa Vào Tình Yêu Chúa - MP3 Nguyễn Thu Nga Jun 20
Our God is Here  Frank Phạm, Chris Muglia   Dec 12
Ôi Bao La Tình Chúa  Nguyễn Văn Hiển  Imp May 15
Ôi Giêsu  Lữ Hành  Imp Jan 13
Ôi Giêsu   MIDI  Thế Phong   May 08
Ôi Hồng Ân Kim Ân   Feb 20
Ôi Nhiệm Mầu  Xuân Tưởng    
Ôi Thần Linh Chúa  Vinh Hạnh    
Ôi Tình Yêu  Thái Nguyên   Oct 05
Ở Lại Với Con  Lữ Hành Imp Feb 12
Ở Lại Với Con - YOUTUBE Ngọc Cẩn   Apr 20
Ở Lại Trong Thầy  Trầm Thiên Thu Aug 12
Ở Trong Tay Chúa  Kim Ân   Aug 17
Ở Trong Tình Yêu Thiên Chúa  YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Apr 20
Ơn Bình An  Kim Ân   Jun 20
Ơn Cha  Trầm Thiên Thu   Oct 10
Ơn Phù Trợ Chúng Ta  Nguyễn Chánh   Aug 04
Ơn Người  YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Sep 20
Phải Chăng  Ngọc Cẩn   Nov 07
Phép Lạ Chúa Hoá Bánh và Cá  Nguyễn Paul   Apr 18
Phó Thác Cậy Trông  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jun 06
Phó Thác Cho Ngài  Cao Minh Thắng   Jun 05
Phó Thác Đời Con Cho Ngài  Xuân Đàn Imp Dec 14
Phó Thác Trong Tình Ngài  Kim Ân   Oct 10
Phó Thác Và Cậy Trông  Trần Thế   May 16
Phúc Cho Ai Hằng Giữ  Ngọc Linh   Dec 03
Phúc Thật Hạnh Phúc    MIDI Trần Minh Hứa   Apr 11
Phút Nhiệm Mầu    MIDI Liên Bình Định, Lời: Dzuy Sơn Tuyền   Sep 19
Quân Vương Khắp Gian Trần  Thế Thông   Oct 09
Quyết Tâm Theo Ngài  Trầm Thiên Thu Jul 13
Quỳ Nơi Cung Thánh  Nhật Minh Imp Jun 15
Quỹ Đạo Tình Yêu  Trầm Thiên Thu   May 15
Rên Siết  Trầm Thiên Thu   Apr 21
Sao Các Con Kém Tin  Nguyễn Paul   Mar 21
Sao Chúa Làm Ngơ  Trần Thế   Aug 11
Sao Tôi Không Tới  Thế Thông   Oct 09
Say Men Hồng Ân   Sơn Dương Imp Aug 12
Say Men Hồng Ân 2   Sơn Dương Sep 13
Sống Ân Tình Chúa  Duy Thiên   Apr 10
Sống Chết Cho Tình Yêu  Hạt Cát   Dec 12
Sống Cho Tình Yêu  Thái Nguyên   Oct 05
Sống Khiêm Nhường  Kiều Hữu Chiến   Jan 17
Sống Hiệp Thông và Phục Vụ  Thế Thông   Oct 09
Sống Là Đức Kitô  Thế Thông   Oct 09
Sống Lời Chúa  Thế Thông   Oct 09
Sống Mầu Nhiệm Ba Ngôi  Thái Nguyên Imp May 06
Sống Phút Hiện Tại (2 bè)  Thái Sơn   Jan 18
Sống Phút Hiện Tại (Ca Đoàn)   (Bản Đệm ĐànMP3 Thái Sơn   Jan 18
Sống Thanh Sạch Tâm Không Ô Nhơ  Nguyễn Paul   May 21
Sống Tình Cha  Thế Thông   Oct 09
Sống Trong Niềm Vui  Nguyễn Duy    
Sống Trong Tình Cha   Liên Bình Định   Feb 09
Sống Trong Tình Cha (3 bè)  Liên Bình Định   Feb 09
Sống Với Chúa  Kim Long    
Sống Với Chúa  Thái Nguyên   Oct 05
Suối An Bình  Kim Ân   Sep 06
Suối Nguồn Tình Yêu   Giang Ân Mar 12
Suối Nguồn Tình Yêu  Thái Nguyên   Oct 05
Suối Trong  Nguyễn Bang Hanh   Mar 08
Suy Tư Tình Chúa  Trầm Thiên Thu   June 10
Sự Sống Đến Từ Đức Kitô - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Oct 21
Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi  Phanxicô    
Sức Mạnh  Ngọc Cẩn   May 20
Sức Sống Đức Tin  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Sức Sống Tình Yêu  Lê Đăng Ngôn   Jul 13
Tạ Ơn  Loan Hảo   Jul 16
Tạ Ơn Chúa Đừng Quên  Khổng Vĩnh Thành Imp Apr 07
Tạ Ơn Thiên Chúa   MIDI  Hải Nguyễn   Aug 09
Tạ Ơn Tình Chúa  Hoà âm: Liên Bình Định   Mar 17
Tạ Ơn Trời   Phanxicô    
Tám Mối Phúc  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Tám Mối Phúc Thật  MIDI  Hải Nguyễn Imp Sep 07
Tán Tụng Tình Yêu  Ngọc Linh   Dec 03
Tạo Vật Nhỏ Của Ngài - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Jun 20
Tâm Ca Ngọn Nến  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Tâm Khúc  Trầm Thiên Thu   Jun 19
Tâm Nguyện  Trầm Thiên Thu   Nov 10
Tâm Nguyện Bé Nhỏ  Trầm Thiên Thu   Oct 16
Tâm Sự Đời Con  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Tâm Sự Ngọn Nến   MIDI  Hải Nguyễn   May 09
Tâm Tình Cảm Tạ  Thái Nguyên   Oct 05
Tâm Tình Khúc  Thế Thông   Oct 09
Tâm Tư Dâng Ngài  Mai Lợi Imp Feb 12
Tấm Bánh Bẻ Ra  Thế Thông   Oct 09
Tán Dương Tình Yêu Chúa  Xuân Đàn Imp Mar 16
Tay Ngài Đỡ Nâng  Xuân Đàn Imp Mar 16
Tận Đáy Lòng Con  Ngọc Cẩn   May 20
Tất Cả Cho Thiên Chúa  Hải Nguyễn Imp Jan 13
Thánh Chỉ Chúa Ban  Ngọc Cẩn Imp Feb 08
Thánh Danh Chúa Giêsu  Trầm Thiên Thu   May 20
Thánh Giá Chúa Ngồn Cứu Độ  Kim Ân   Jan 06
Thánh Giá Đợi Chờ  Ngọc Cẩn Imp Feb 08
Thánh Lệnh Tối Cao   - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Nov 21
Thánh Luật 1 - Tìm Chúa (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 2 - Trung Thành (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 3 - Tỏ Tường (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 4 - Soi Sáng (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 5 - Tuân Giữ (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 6 - Cứu Độ (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 7 - Hy Vọng (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 8 - Gia Nghiêp (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 9 - Vững Tin (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 10 - Yêu Thương (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 11 - Đối Trông (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 12 - Vĩnh Tồn (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 13 -  Không Rời (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 14 - Quyết Tâm (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 15 - Thiết Tha (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 16 - Hạnh Phúc (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 17 - Kỳ Diệu (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 18 - Vạn Kiếp (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 19 - Sắt Son (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 20 - Giải Thoát (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 21 - Xin Vâng (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Luật 22 - Ca Mừng (Tv118)  Trầm Thiên Thu   Feb 15
Thánh Tình Ca  Trầm Thiên Thu   Sep 11
Thánh Vịnh 33  Liên Bình Định   Sep 09
Thánh Vịnh 62 (Hồn Con Khao Khát Ngài)  Lê Đăng Ngôn   Dec 20
Thánh Ý Ngài  Thế Thông   Sep 06
Thành Tâm  Trầm Thiên Thu   May 13
Thao Thức Một Đời  Thái Nguyên   Oct 05
Thắp Sáng Lên  Kim Long   Jun 05
Thân Con Là Hạt Bụi  Xuân Đàn Imp Dec 14
Thân Con Như Cánh Bèo  Xuân Đàn Imp Dec 14
Thật Hạnh Phúc Thay  Thế Thông   Oct 09
Thầy Là Cây Nho  Hải Triều, Liên Bình Định   Jun 08
Thầy Là Cây Nho  Nguyễn Paul   Apr 18
Thầy Là Đức Kitô  Nguyễn Paul   Apr 20
Thầy Là Đường   MIDI Linh Trần Thy   Feb 15
Theo Chúa       
Theo Chúa  Phương Anh    
Theo Dấu Chân Người  Kim Ân   Jan 06
Theo Lề Luật Chúa  - YOUTUBE  Nguyễn Thu Nga   Jan 21
Thiên Chúa Tình Yêu  Sơn Dương  Imp Jun 12
Thiên Chúa Từ Bi  Trầm Thiên Thu   May 10
Thôi!       
Thời Giờ Thiên Chúa Viếng Thăm - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 21
Thuộc Về  Giang Ân   Sep 09
Thuyền Đời  Nguyễn Mộng Huỳnh   Feb 12
Thương Cả Cuộc Đời  Trần Thế   May 16
Tiệc Cưới Cana  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Tiệc Cưới Cana  Nguyễn Paul   Dec 21
Tiệc Thánh Trần Gian       
Tiếng Chuông Chiều  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Tiếng Chúa Kêu Mời  Thái Nguyên   Oct 05
Tìm Chúa   MIDI  Trần Minh Hứa Jan 15
Tìm Gặp Ngài  Nhật Minh Imp Jun 15
Tìm Ngài Đến Mãi Ngàn Sau   YOUTUBE Trầm Thiên Thu Imp Sep 20
Tìm Nước Chúa Trước  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Tìm Nương Tựa Nơi Ngài - MP3 Nguyễn Thu Nga Sep 20
Tìm Về  Giang Ân   Sep 09
Tìm Về Bên Chúa   MP3  Linh Trần Thy   Feb 18
Tìm Về Chân Lý  MIDI  Phanxicô    
Tìm Về Chân Thiện Mỹ  Nguyên Kha    
Tìm Về Nhan Chúa  Sơn Dương  Imp Jun 12
Tìm Về Suối Ngồn  Kim Ân   Jun 06
Tìm Về Tình Chúa  Nguyễn Chánh   Dec 13
Tin Cậy Mến Chúa   Hàn Thư Sinh Imp Sep 13
Tin Hay Không Tin  Nguyễn Lý    
Tin Mãi Tình Ngài  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe  Phạm Quang    
Tin Theo Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Tin Tưởng Nơi Ngài  Liên Bình Định   Nov 08
Tin Yêu Ca  Nguyễn Thắng   Jan 08
Tin Vào Lòng Chúa Thương Xót  Kim Ân   May 09
Tin Vào Tình Chúa  Mi Trầm    
Tin Vào Tình Chúa  Mi Trầm - Liên Bình Định   Oct 08
Tin Vào Tình Thương Chúa  Kim Ân   Jan 19
Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa  Phạm Trung imp  
Tình Bác Ái  Lữ Hành Imp Jan 13
Tình Ca Lòng Thương Xót  Trầm Thiên Thu   Feb 12
Tình Ca Muôn Thuở  Ngọc Linh    
Tình Ca Tri Ân  Thái Nguyên   Oct 05
Tình Chúa  Ngọc Kim Imp Dec 20
Tình Chúa  Lê Đăng Ngôn May 13
Tình Chúa  Sơn Dương  Imp Jun 12
Tình Chúa  Thế Thông   Oct 09
Tình Chúa Bao La Nguyễn Paul   Jun 16
Tình Chúa Bao La  Hạt Cát   Dec 12
Tình Chúa Bên Con  Kim Ân   Oct 09
Tình Chúa Cao Vời  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Chúa Chan Hoà  Sơn Dương  Imp Jun 12
Tình Chúa Dịu Êm  Thái Sơn   Jan 18
Tình Chúa Đỡ Nâng  Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Chúa Khôn Vơi  Thế Thông   Oct 09
Tình Chúa Ru Hồn Con  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Tình Chúa Thiết Tha  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Chúa Thương  Hải Nguyễn Imp Jan 13
Tình Chúa Thương Con  Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Chúa Thương Con  Trần Thế   Jul 11
Tình Chúa Tình Con  Nguyễn Bách   Jan 12
Tình Chúa Yêu Con Hiền Hoà Imp Feb 15
Tình Chúa Yêu Con  Liên Bình Định   Aug 15
Tình Chúa Yêu Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Tình Chúa Yêu Con  Nhật Minh Imp Jun 15
Tình Chúa Yêu Thương Con 1  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Chúa Yêu Thương Con 2  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Chúa Vời Vợi  Thu An   Apr 10
Tình Chúa Vô Biên  Ngọc Linh   Dec 03
Tình Chúa Vô Biên  N. Hoàng Tuấn Chưa Feb 06
Tình Con Yêu Chúa  Thái Nguyên   Oct 05
Tình Hiến Dâng  Thái Nguyên   Oct 05
Tình Khúc  Ân Đức   Nov 08
Tình Ngài Trao Ban - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Jun 21
Tình Khúc Dâng Ngài  Tuấn Kim   Apr 18
Tình Mọn  Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Ngài Bao La  Liên Bình Định Jun 14
Tình Ngài Bao La  Lữ Hành Imp Feb 12
Tình Ngài Bao La  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Ngài Chan Chứa  Mai Lợi Imp Mar 21
Tình Ngài Cho Con  Cao Minh Thắng   Jun 05
Tình Ngài Viên Miễn  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 09
Tình Ngài Yêu   Huy Hoàng    
Tình Thiên Chúa  Phanxicô    
Tình Thương Chúa Vô Biên  Khổng Vĩnh Thành Imp Sep 06
Tình Thương Nhiệm Mầu  Hồng Trần   Aug 04
Tình Trời Cơn Mưa  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Tình Trời Đất  Thế Thông   Oct 09
Tình Tuyệt Vời  Trần Minh Hứa   Apr 11
Tình Yêu Cao Cả  Nguyễn Chánh   Feb 10
Tình Yêu Chúa       
Tình Yêu Chúa  Lữ Hành Imp Jan 13
Tình Yêu Chúa  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Tình Yêu Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Yêu Chúa  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Tình Yêu Chúa Kiều Hữu Chiến Imp Sep 19
Tình Yêu Chúa Cao Sâu Nhiệm Mầu  Đạt Đức Imp Dec 14
Tình Yêu Chúa Giêsu  Nguyễn Ngọc Tiến Imp Dec 19
Tình Yêu Chúa, Hy Vọng Của Con  Kim Ân   Jan 06
Tình Yêu Chúa Tuyệt Vời       
Tình Yêu Của Chúa  Ngọc Kim Imp Dec 20
Tình Yêu Của Chúa  Ngọc Linh    
Tình Yêu Của Chúa 2  Nguyễn Chánh   May 14
Tình Yêu Đó  Nhật Minh Imp Jun 15
Tình Yêu Giáng Thế  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Tình Yêu Hiến Tế  Trầm Thiên Thu   Jun 10
Tình Yêu Hy Vọng  Thái Nguyên   Oct 05
Tình Yêu Nhỏ Bé Của Con  Nguyễn Paul   Aug 20
Tình Yêu Thiên Chúa  Thế Thông, Đình Diễn    
Tình Yêu Thiên Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Tình Yêu Thiên Chúa (v2)  Thế Thông, Đình Diễn   Oct 09
Tình Yêu Thương Vời Vợi  Phanxicô    
Tình Yêu và Ánh Sáng  Kim Ân   Mar 08
Tĩnh Nguyện Ca 1 Lm Xuân Đường   May 16
Tĩnh Nguyện Ca 2 Lm Xuân Đường   May 16
Tĩnh Nguyện Ca 3 Lm Xuân Đường   May 16
Toàn Cầu Hãy Tung Hô  Khổng Vĩnh Thành Imp Feb 08
Tôi Biết, Tôi Đã Tin Vào Ai  Hoàng Kim   Aug 04
Tôi Chúc Tụng Chúa  Nhật Minh Imp Jun 15
Tôi Kết Hiệp  Hoàng Diệp   Apr 16
Tôi Kết Hiệp  Hoàng Diệp - Liên Bình Định   Oct 08
Tôi Luôn Ước Mong  Ngọc Linh   Dec 03
Tôi Phải Làm Gì  Nguyễn Paul   Jul 21
Tôi Sẽ Ca Tụng  Ngọc Linh   Dec 03
Tôi Thâm Tín  Hoàng Đức   Aug 05
Tôi Tin  Thành Tâm    
Tôi Tin Chắc Rằng  Đỗ Nguyên   Feb 08
Tôi Tin Chắc Rằng 2  Nguyễn Chánh   Feb 08
Tôi Tin Chúa Thương Tôi  Anh Tuấn    
Tôi Tớ Của Nước Trời  YOUTUBE Nguyễn Thu Nga   Sep 20
Tôi Vững Tin Ngài Thương  Trầm Thiên Thu   Jun 15
Tôn Nhan Thương Xót  Trầm Thiên Thu Sep 15
Tôn Vinh Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp Feb 08
Tôn Vinh Chúa Cha  Nhật Minh Imp Jun 15
Trang Sử Mới  Văn Chi Oct 16
Trái Tim Chúa Giêsu  Mi Trầm    
Trái Tim Của Chúa  Nguyễn Mộng Huỳnh   Feb 12
Trái Tim Gọi Mời  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Trái Tim Người  Nguyễn Khắc Tuần    
Trái Tim Tinh Tuyền  Mi Trầm   Sep 03
Trái Tim Tinh Tuyền  Mi Trầm - Liên Bình Định   Feb 09
Trầm Khúc  Trầm Thiên Thu Imp Apr 15
Trên Biển Đời  Nguyễn Mộng Huỳnh   Aug 11
Trên Núi Cao  Nguyễn Bách   Jan 12
Tri Ân Thiên Tình  Thạch Ngọc   Mar 08
Tri Ân Tình Chúa  Ngọc Linh   Dec 03
Trọn Đời Hiến Dâng  Trần Thế   Jul 11
Trọn Ðời Chúa Vẫn Yêu Con  Nguyễn Hùng Cường    
Trọn Niềm Tin Mến  Văn Chi    
Trong An Bình Của Chúa  Kim Ân   Oct 17
Trong Cánh Tay Ngài  Xuân Đàn Imp Dec 14
Trong Đức Kitô  Nguyễn Duy   Apr 10
Trong Tay Chúa   Loan Hảo May 16
Trong Tay Chúa   MIDI Văn Duy Tùng Apr 11
Trong Tay Ngài  Thế Thông   Oct 09
Trong Thanh Vắng  Ngọc Cẩn   Feb 08
Trong Thánh Ý Chúa  Kim Ân   Oct 10
Trong Tình Chúa Quan Phòng  Phanxicô    
TrongTình Yêu Chúa  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jul 06
Trong Tình Yêu Thiên Chúa   Mai Lợi Imp Nov 18
Trong Trái Tim Chúa  Phanxicô    
Trông Cậy Chúa  Nguyễn Duy    
Trông Cậy Chúa  Nguyễn Duy, Phanxico, Liên Bình Định   Feb 15
Trông Cậy Chúa (3 bè)  MIDI Nguyễn Duy, Phanxico, NNT   Jul 13
Trở Về Lòng Thương Xót  Nguyễn Chánh   Mar 09
Trung Tín Đợi Chờ  Thái Nguyên   Oct 05
Tung Hô Chúa Tạ Ơn Ngài    MIDI  Thiên Quang   Jul 05
Tuổi Thơ  Lữ Hành Imp Jan 13
Tuyên Tín  Trầm Thiên Thu Aug 13
Tuyên Xưng Danh Chúa  Khổng Vĩnh Thành Imp Jul 09
Từ Bỏ Tất Cả  Nguyễn Chánh   Sep 13
Từ Buổi Sớm  Nguyễn Mộng Huỳnh   Nov 05
Từ Thuở Hoang Sơ      Jun 05
Tựa Nương Lòng Thương Xót Chúa - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Oct 21
Tựa Vào Lòng Chúa  Nguyễn Chánh   Sep 13
Từng Ngày Theo Chúa  Thái Nguyên   Oct 05
Ước Là Ngọn Nến  Mai Lợi Imp Mar 21
Ước Nguyện Bình Thường  Trầm Thiên Thu   Jul 12
Vang Khúc Ngợi Khen  Sơn Dương  Imp Jun 12
Vang Khúc Yêu Thương  Trầm Thiên Thu Imp Jun 15
Vàng Châu Ngọc Báu  Cao Huy Hoàng    
Vào Vương Quốc Ánh Sáng  - MP3  Nguyễn Thu Nga   Apr 21
Vạn Tuế Vua Đất Trời  Nhật Minh Imp Jun 15
Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới  Thế Thông   Mar 10
Vẫn Tin Nơi Ngài  Mai Lợi Imp Mar 21
Về Bên Chúa  Mai Lợi Imp Feb 12
Về Bên Chúa  Nguyễn Mộng Hùynh   Jun 08
Về Bên Chúa  Thế Thông   Oct 09
Về Bên Chúa 2  Kim Ân   Nov 11
Về Với Chúa  Xuân Đàn Imp Dec 14
Việc Gì Các Ngươi Làm  Nhật Minh Imp Jun 15
Viên Đá Cuội  Trầm Thiên Thu   Apr 13
Vì Ai  Trầm Thiên Thu   June 10
Vì Chúa Yêu Con  Ngọc Linh   Dec 03
Vì Chúa Yêu Con  Nguyễn Bách   Jan 12
Vì Con Chưa Tin  Giang Ân   Sep 09
Vì Ngài Đã Đến  Kim Ân   Aug 12
Vì Chúa Là Tình Yêu  Xuân Đàn Imp Dec 14
Vì Chúa Yêu Con  Xuân Đàn Imp Mar 16
Vì Yêu (Chúa Chịu Phép Rửa)  Ân Đức   Jan 08
Vì Yêu Tôi  Thế Thông   Oct 09
Ví Như  Trầm Thiên Thu Aug 12
Vinh Danh Thiên Chúa  MIDI  Thế Phong   May 08
Với Chúa Con Đi  Thái Nguyên   Oct 05
Vua Kitô, Vua Tình Yêu - MIDI  Hùng Minh   Jul 21
Vui Ngày Trở Về  Thành Tâm    
Vùng Thập Giá  Ngọc Cẩn   Feb 08
Vững Lòng Trông Cậy  Lữ Hành Imp Jan 13
Vững Tin Nơi Ngài  Liên Bình Định   Nov 08
Vững Tin Nơi Người  Nguyễn Chánh   Nov 14
Vượt Mãi Thời Gian  Sơn Dương Imp Jul 13
Xin Ban Thêm Lòng Tin  Mi Trầm    
Xin Biết Xót Thương   MP3 Trầm Thiên Thu Imp Mar 12
Xin Cảm Tạ Hồng Ân   MP3  Liên Bình Định   Jul 19
Xin Cảm Tạ Chúa  Liên Bình Định   Nov 17
Xin Cha Hiệp Nhất Cùng Con  Đạt Đức Imp Dec 14
Xin Chỉ Cho Con  Hùng Lân Imp Feb 09
Xin Chiếu Sáng  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jul 08
Xin Cho Con   MIDI  Hải Nguyễn   Apr 08
Xin Cho Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 09
Xin Cho Con Biết Ăn Năn  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Xin Cho Con Bước Theo Ngài  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Xin Cho Con Mến Chúa Yêu Người  Đạt Đức Imp Dec 14
Xin Cho Con Nhận Biết Ngài  Cao Minh Thắng   Jun 05
Xin Cho Con Niềm Tin  Hải Nguyễn Imp Dec 14
Xin Cho Con Quả Tim Mới  Ngọc Hân Imp Nov 14
Xin Cho Tôi  Nguyễn Duy    
Xin Cho Tôi Được Thấy   Nguyễn Paul Aug 21
Xin Chở Che Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Xin Chúa Biến Đổi   Mai Lợi Imp Nov 18
Xin Chúa Biến Đổi Đời Con  Nguyễn Paul   Oct 16
Xin Chúa Chữa Lành (Bệnh Dịch) Hoàng Bổn   Apr 20
Xin Chúa Đến Với Con  Đức Thảo    
Xin Chúa Giúp Con Kiều Hữu Chiến Imp Sep 19
Xin Chúa Thương Soi Lối (Tv66) Xuân Đàn Imp Mar 16
Xin Chúc Lành Cho Toàn Thân Con  Đạt Đức Imp Dec 14
Xin Chút Nước Uống  Tuấn Kim & Lm Hồ Sĩ Thức   Oct 17
Xin Dạy Con Thực Hiện  Thế Thông   Oct 09
Xin Dạy Con Yêu Ngài  ThànhTâm   Dec 04
Xin Dâng Lời Tạ Ơn   Trần Thế   Aug 11
Xin Dâng Lời Tạ Ơn  MIDI  Hải Nguyễn Imp Jun 07
Xin Đoái Nhìn  Thế Thông   Oct 09
Xin Đưa Con Về  Ngọc Khánh Imp Jul 06
Xin Đừng Bỏ Con  Lữ Hành Imp Feb 12
Xin Đừng Xa Con  Nguyễn Bách   Jan 12
Xin Đừng Xa Con  Nguyễn Chánh   Nov 12
Xin Đừng Xa Con   Sơn Dương Imp Aug 12
Xin Giữ Gìn Con       
Xin Giữ Gìn Con (TV15)  Thế Thông   Oct 09
Xin Giữ Con  Mi Trầm    
Xin Giữ Con  Mi Trầm, Liên Bình Định   Mar 10
Xin Hiến Dâng  Nguyễn Mộng Huỳnh    
Xin Hiệp Nhất Chúng Con  Nguyễn Duy   Oct 15
Xin Lòng Chúa Xót Thương 2  Ngọc Hân Imp Nov 14
Xin Một Lòng Yêu Mến  Sơn Dương  Imp Jun 12
Xin Mở Cho Con  Nguyễn Ngọc Tiến   Oct 10
Xin Mở Mắt Tâm Hồn Con   MP3  Nguyễn Thu Nga   Feb 21
Xin Mở Rộng Tay  Nguyên Kha    
Xin Ngài Chở Che - Tv89   (Bản Đệm ĐànMP3 Thái Sơn   Jan 18
Xin Ngài Nâng Con  Thu An   Apr 10
Xin Nghe Lời Con Nguyện Cầu - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Mar 22
Xin Nghe Tiếng Con  Thế Thông   Oct 09
Xin Ơn Khôn Ngoan  Trầm Thiên Thu   May 15
Xin Ở Lại Với Con  Cao Minh Thắng   Aug 07
Xin Ở Lại Với Con  Trầm Thiên Thu   Nov 12
Xin Ở Lại Với Con  Nguyễn Paul   Jun 20
Xin Ở Lại Với Con Chúa Ơi  Nguyễn Văn Hiển Imp Aug 18
Xin Ở Với Con  Viết Chung    
Xin Rửa Trái Tim Con  Nguyễn Mộng Huỳnh   Feb 12
Xin Tạ Ơn Ngài  Nguyễn Hùng Cường, Phương Ý    
Xin Tạ Ơn Ngài  Thế Thông   Oct 09
Xin Tán Dương Ngài  Thế Thông   Oct 09
Xin Thương Chữa Lành  Trầm Thiên Thu   Sep 16
Xin Thương Kiếp Người  Trầm Thiên Thu Jul 13
Xin Tình Yêu Dạy Con  Ngọc Linh   Dec 03
Xin Tỏ Long Nhan Của Ngài - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Oct 21
Xin Tỏ Lời Quyền Năng - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 21
Xin Tri Ân  Thành Tâm   Jan 11
Xin Vâng  Trần Minh Hứa   Jul 15
Xin Vâng Ý Cha - YOUTUBE Nguyễn Thu Nga Feb 21
Xin Xót Thương  Thế Thông   Oct 09
Xuôi Dòng  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Yên Vui Một Đời  Nguyễn Mộng Huỳnh   Jan 05
Yêu Chuộng Luật Pháp Chúa  Thế Thông   Oct 09
Yêu Con Ngài Mãi Yêu Con  Xuân Đàn Imp Dec 14
Yêu Không Ðổi Thay  Nguyễn Hùng Cường, Phương Ý    
Yêu thương 6  Bảo Toàn    
Yêu Thương Cho Người       
Yêu Thương Con  Sơn Dương  Imp Jun 12
Yêu Thương Nhân Thế  MIDI  Hải Ánh   Feb 06
Yêu Thương Phục Vụ  Nguyễn Chánh   Mar 07
Your Are Mine Lm Xuân Đường   May 16
You Are My Hiding Place Lm Xuân Đường   May 16
You Raise Me Up Lm Xuân Đường   May 16

Suy Niệm 

Tên Bài Hát  Tác Giả  Imp  Date 
Chiều Bên Quán Trọ   MP3  Linh Trần Thy   Feb 18
Sự Bình Yên và Niềm Vui Của Tôi Thái Sơn Jan 18
       

Notes: Update database:  Mar 02, 2022 by hvh